Projekty

01 Paź

Projekt „Odkryć z niepamięci”

Projekt „Odkryć z niepamięci” Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w ramach programu  dotacyjnego  „Koalicje dla Niepodległej” otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Odkryć z niepamięci”, realizowanego wspólnie przez oddział Zamek w Janowcu i Dział Edukacji Muzealnej. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia świadomości lokalnej społeczności o wpływie miejscowych bohaterów na wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej na terenach gmin Kazimierz

01 Paź

Projekt „Znaczenie miejsca. Trzy odsłony”

Projekt „Znaczenie miejsca. Trzy odsłony” Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w ramach Programu Sztuki wizualne  otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Znaczenie miejsca. Trzy odsłony”, realizowanego przez oddział Kamienica Celejowska. Zadanie przewiduje organizację wystawy pn. „Znaczenie miejsca. Władysław Strzemiński, Henryk Stażewski, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska. Chcemy zaprezentować tych artystów w kontekście ich związków z Kazimierzem Dolnym. Poprzez to,

01 Paź

Mały Przewodnik po Kazimierzu Dolnym

Zakończyliśmy realizację projektu „Mały Przewodnik po Kazimierzu Dolnym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Przez 10 miesięcy, we współpracy z grupą uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym opracowaliśmy trasy spacerowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań rodzin z dziećmi odwiedzającymi miasteczko. Fantastyczni młodzi kazimierzacy stanęli na wysokości zadania

01 Paź

Młodzi Muzealnicy. Odkrywcy Zamkowej Historii

Dział Edukacji Muzealnej Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, podopieczni Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Puławach oraz uczniowie z klasy 5b Zespołu Szkół w Janowcu wspólnie przygotowali projekt pt. Młodzi Muzealnicy – Odkrywcy Zamkowej Historii. Siedemnastka niesamowitych dzieci uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pracowników Muzeum oraz gościa specjalnego Panią Ewę Solarz. Przez miesiąc przygotowywali się do własnego oprowadzania

01 Paź

Projekt: „Podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych w Muzeum Nadwiślańskim”

Projekt: „Podnoszenie kompetencji kadry edukacji dorosłych w Muzeum Nadwiślańskim” Program: ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna Termin realizacji: 22.07.2019 – 21.07.2020 r. Cele projektu: podniesienie kwalifikacji kadry muzealnej stworzenie wysokiej jakościowo oferty edukacyjnej dla dorosłych poznanie metodyki nauczania dorosłych promocja aktywnego czytelnictwa podniesienie świadomości ekologicznej Uczestnikami projektu będzie ośmiu pracowników Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, którzy

01 Paź

Dawny warsztat złotniczy. Historia polskiej biżuterii patriotycznej w ramach Programu Patriotyzm Jutra

Projekt „Dawny warsztat złotniczy. Historia polskiej biżuterii patriotycznej” Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w ramach Programu Patriotyzm Jutra otrzymało dofinansowanie projektu pn. „ Dawny warsztat złotniczy. Historia polskiej biżuterii patriotycznej”, realizowanego przez oddział Muzeum Sztuki Złotniczej. Trzonem projektu jest utworzenie wystawy czasowej, obrazującej historię polskiej biżuterii patriotycznej w kontekście walk wyzwoleńczych narodu polskiego i jej

01 Paź

Rekonstrukcja wnętrza dawnego warsztatu złotniczego

„Rekonstrukcja wnętrza dawnego warsztatu złotniczego”, to tytuł projektu zrealizowanego w Muzeum Sztuki Złotniczej oddziale Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w terminie od 18.05.2018 do 31.12.2018 roku, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Podstawowym założeniem projektu było poszerzenie istniejącej ekspozycji stałej tego jedynego muzeum złotnictwa w Polsce, jakim

01 Mar

Projekt: „Poszukiwacze świateł” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018

Projekt: „Poszukiwacze świateł” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018 Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach Programu Kultura / Interwencje 2018, realizuje projekt „Poszukiwacze świateł”. W zadanie zaangażowane są osoby z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Powrót z U” w Cholewiance. Celem projektu jest readaptacja w przestrzeni kulturalnej młodzieży

Logo

Muzeum Nadwiślańskie

Odkryj przeszłość dla przyszłości Naszą misją jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.


Kontakt

  • ul. Rynek 19 24-120 Kazimierz Dolny
  • tel. 81 881 02 88
  • sekretariat@mnkd.pl
  • SEZON ZIMOWY WINTER SEASON 1 października – 31 marca 1st October – 31st March środa – poniedziałek 09:00-16:00, czwartek – wtorek 09:00-15:00. SEZON LETNI SUMMER SEASON 1 kwietnia – 30 września 1st April – 30 st September - codziennie / everyday 10:00-17:00